Tham quan dã ngoại giúp trẻ lĩnh hội thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới về thế giới xung quanh.