Để giúp trẻ có sức khỏe nhằm phòng, chống dịch bệnh, ngoài những bữa ăn chính Phụ huynh cần bổ sung thêm các nhóm thực phẩm nhằm làm phong phú món ăn cũng đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ một các khoa học.