DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Phụng

HT

2

Từ Thị Kim Khánh

P.HT

3

Lê Thị Thùy Linh

P.HT

4

Nguyễn Thị Bích Loan

GV

5

Huỳnh Thị Sương

GV

6

Đỗ Thị Vui

GV

7

Lê Thị Kim Nhung

GV

8

Lê Thị Phương Thúy

GV

9

Từ Thị Hà Linh

GV

10

Đinh Thị Thanh Phúc

GV

11

Đỗ Thị Thúy Hằng

GV

12

Trần Thị Thỉ

GV

13

Đỗ Thị Thanh Tuyền

NVKT

14

Dương Thị Mai Sương

NVYT

15

Lê Thị Thảo

NVCD

16

Từ Thị Ảnh

NVCD

17

Nguyễn Thị Nhị

NVCD

18

Cao Thị Hương

NVCD

19

Hoàng Văn Đạt

NVBV

20

Phạm Văn Dung

NVBV