Trường MN Tuổi Thơ phối hợp Đoàn TN Xã Suối Rao "Phát động phong trào trồng cây xanh"